Späť na titulku +421 901 707 404   |   

Výhody fúkanej izolácie

Na zhotovenie tepelnej, protipožiarnej a zároveň aj zvukovej izolácie navrhujeme izolačnú vrstvu z minerálnej vlny, aplikovanú progresívnou technológiou navievaním.

Výhody fúkanej izolácie ( zateplenia )

 • Vytvorí sa súvislá, ničím neprerušená vrstva tepelnej izolácie.
 • Nutné prípravné práce sa znížia na minimum , čím sa zminimalizujú náklady
 • Pri izolácii metódou navievaním nevzniká žiadny odpad, čo je ekonomické i ekologické
 • Izolačné práce sú prevedené vo veľmi krátkom čase (10 m3 cca 1,5-2 hod)
 • Izolačný materiál je ľahký , čím sa nezaťaží konštrukcia

Izolácia

 • neobsahuje azbest, formaldehyd ani iné škodlivé prísady
 • odpudzuje a nezadržuje vlhkosť (je priedušná a od výroby hydrofobizovaná)
 • nepodporuje tvorbu plesní a húb
 • nevyvoláva koróziu
 • je nehorľavá
 • má dlhodobú životnosť - izolácia je plne funkčná po celú dobu životnosti objektov
 • podstatná zvuková izolácia

Izolácia sa dopravuje na miesto aplikácie pomocou hadice priemeru 10 cm prúdom vzduchu. Použitý materiál zaručuje vysokú kvalitu a životnosť izolácie. Izolácia je plne funkčná ihneď po aplikácii. Počas realizácie nie je treba obmedzovať činnosť ani prevádzku . Prístup pracovníkov a prísun materiálu sa realizuje vstupným otvorom. Hlučnosť počas vykonávania prác je minimálna.

Izolačný materiál je certifikovaná vysokokvalitná minerálna vlna so súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,039 W/mk, už v zabudovanej konštrukcii, faktorom difúzneho odporu – 1-2 a protipožiarnou odolnosťou (DIN 4102) v triede A1 / nehorľavé/.

rockwool    GEOTHERM    Isover     Drevopal    Knaufinsulation